การใช้คำศัพท์ Spend time(การใช้เวลา) ภาษาอังกฤษในรูปประโยคทั้ง 12 Tenses โครงสร้างและตัวอย่าง | English12tenses
"Tense 12 เท้นส์(กาลภาษาอังกฤษ)" พร้อมตัวอย่างประกอบกาล(Tense) เป็นหัวใจหลักในการเรียน การเขียนภาษา การแปลภาษาอังกฤษเป็นอย่างมาก ตัวอย่างการใช้คำศัพท์ ⏩การใช้เวลา(Spend Time)⏪ ในการแต่งประโยคต่างๆจนครบทั้ง 12 Tenses(กาลทั้ง 12 รูป) 


spend time เขียนอย่างไรในประโยคภาษาอังกฤษ เรามีตัวอย่างให้ดูครับ
ตัวอย่างการใช้คำศัพท์ Spend Time(ใช้เวลา) ในรูปประโยคทั้ง 12 Tenses


 👉 ตัวอย่างประโยครูป Present Tense : ปัจจุบันกาล

โครงสร้างประโยค:
Subject + V.1 (-s,-es) + …
ประธาน + กริยาช่อง1 (เติม-s,-es) + …

He spends a lot of time learning English speaking in the U.S.
ฮี สเป็นดฺส อะ ล็อท ออฟ ไทม์ เลิร์น อิงลิช สพิค'คิง อิน เดอะ ยูเอส
เขาใช้เวลามากเรียนพูดภาษาอังกฤษในอเมริกา

She spends much time in Paris.
ชี สเป็นดฺส มัช ไทม์ อิน แพรีส
หล่อนใช้เวลามากในกรุงปารีส

It spends a few hours in the hospital.
อิท สเป็นดฺส อะ ฟิว เอาร์ อิน เดอะ ฮอส'พิเทิล
มันใช้เวลาสองสามชั่วโมงในโรงพยาบาล

I spend much time posting my blog.
ไอ สเป็นดฺ มัช ไทม์ โพสติ่ง มาย บล็อก
ฉันใช้เวลามากเขียนบล็อก

You spend plenty of time watching the series on TV.
ยู สเป็นดฺ เพลน'ที ออฟ ไทม์ วอทชิ่ง เดอะ ซีรี่ ออน ทีวี
ท่านใช้เวลามากดูละครทีวี

They spend some time with their kids in the school.
เธ สเป็นดฺ ซัม ไทม์ วิท แธร์ คิดส อิน เดอะ สคูล
พวกเขาใช้เวลาบ้างกับเด็กๆในโรงเรียน

We spend several minutes talking together in the hotel lobby.
วี สเป็นดฺ เซเวอรัล มินนิทส์ ทอล์คกิ่ง ทูเกธ'เธอะ อิน เดอะ โฮเทล ลอบ'บี
พวกเราใช้เวลาสองสามนาทีพูดคุยกันที่ล็อบบี้ในโรงแรม

Jill spends a few days preparing the data for job interview.
จิล สเป็นดฺส อะ ฟิว เดย์ส พรีแพรริ่ง เดอะ ดาต้า ฟอร์ จอบ อิน'เทอวิว
จิลใช้เวลาสองสามวันเตรียมข้อมูลสำหรับการสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ

Niphaporn spends her holiday with her family in Nakorn Rachasima.
นิภาพร สเป็นดฺส เฮอร์ ฮอลิเดย์ วิท เฮอร์ แฟมิลี่ อิน นครราชสีมา
นิภาพรใช้วัดหยุดกับครอบครัวที่นครราชสีมา


 👉 ตัวอย่างประโยครูป Present Continuous Tense : ปัจจุบันกาลต่อเนื่อง


โครงสร้างประโยค:

Subject + is / am / are + V-ing + …
ประธาน + is / am / are + กริยา-ing + …


He is spending a lot of time learning English speaking in the U.S.
ฮี อิส สเป็นดิ่ง อะ ล็อท ออฟ ไทม์ เลิร์น อิงลิช สพิค'คิง อิน เดอะ ยูเอส
เขากำลังใช้เวลามากเรียนพูดภาษาอังกฤษในอเมริกา

She is spending much time in Paris .
ชี อิส สเป็นดิ่ง มัช ไทม์ อิน แพรีส
หล่อนกำลังใช้เวลามากในกรุงปารีส

It is spending a few hours in the hospital .
อิท อิส สเป็นดิ่ง อะ ฟิว เอาร์ อิน เดอะ ฮอส'พิเทิล
มันกำลังใช้เวลาสองสามชั่วโมงในโรงพยาบาล

I am spending much time posting my blog .
ไอ แอม สเป็นดิ่ง มัช ไทม์ โพสติ่ง มาย บล็อก
ฉันกำลังใช้เวลามากเขียนบล็อก

You are spending plenty of time watching the series on TV
ยู อาร์ สเป็นดิ่ง เพลน'ที ออฟ ไทม์ วอทชิ่ง เดอะ ซีรี่ ออน ทีวี
ท่านกำลังใช้เวลามากดูละครทีวี

They are spending some time with their kids in the school .
เธ อาร์ สเป็นดิ่ง ซัม ไทม์ วิท แธร์ คิดส อิน เดอะ สคูล
พวกเขากำลังใช้เวลาบ้างกับเด็กๆในโรงเรียน

We are spending several minutes talking together in the hotel lobby .
วี อาร์ สเป็นดิ่ง เซเวอรัล มินนิทส์ ทอล์คกิ่ง ทูเกธ'เธอะ อิน เดอะ โฮเทล ลอบ'บี
พวกเรากำลังใช้เวลาสองสามนาทีพูดคุยกันที่ล็อบบี้ในโรงแรม

Jill is spending a few days preparing the data for job interview .
จิล อิส สเป็นดิ่ง อะ ฟิว เดย์ส พรีแพรริ่ง เดอะ ดาต้า ฟอร์ จอบ อิน'เทอวิว
จิลกำลังใช้เวลาสองสามวันเตรียมข้อมูลสำหรับการสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ

Niphaporn is spending her holiday with her family in Nakhon Ratchasima
นิภาพร อิส สเป็นดิ่ง เฮอร์ ฮอลิเดย์ วิท เฮอร์ แฟมิลี่ อิน นครราชสีมา
นิภาพรกำลังใช้วัดหยุดกับครอบครัวที่นครราชสีมา


 👉 ตัวอย่างประโยครูป Present Perfect Tense : ปัจจุบันกาลสมบูรณ์


โครงสร้างประโยค:

Subject + has / have + V.3 + …
ประธาน + has / have + กริยาช่อง3(part participle) + …

He has spent a lot of time learning English speaking in the U.S.
ฮี แฮส สเป็นทฺ อะ ล็อท ออฟ ไทม์ เลิร์น อิงลิช สพิค'คิง อิน เดอะ ยูเอส
เขาได้ใช้เวลามากเรียนพูดภาษาอังกฤษในอเมริกา

She has spent much time in Paris .
ชี แฮส สเป็นทฺ มัช ไทม์ อิน แพรีส
หล่อนได้ใช้เวลามากในกรุงปารีส

It has spent a few hours in the hospital.
อิท แฮส สเป็นทฺ อะ ฟิว เอาร์ อิน เดอะ ฮอส'พิเทิล
มันได้ใช้เวลาสองสามชั่วโมงในโรงพยาบาล

I have spent much time posting my blog.
ไอ แฮฟว์ สเป็นทฺ มัช ไทม์ โพสติ่ง มาย บล็อก
ฉันได้ใช้เวลามากเขียนบล็อก

You have spent plenty of time watching the series on TV.
ยู แฮฟว์ สเป็นทฺ เพลน'ที ออฟ ไทม์ วอทชิ่ง เดอะ ซีรี่ ออน ทีวี
ท่านได้ใช้เวลามากดูละครทีวี

They have spent some time with their kids in the school.
เธ แฮฟว์ สเป็นทฺ ซัม ไทม์ วิท แธร์ คิดส อิน เดอะ สคูล
พวกเขาได้ใช้เวลาบ้างกับเด็กๆในโรงเรียน

We have spent several minutes talking together in the hotel lobby.
วี แฮฟว์ สเป็นทฺ เซเวอรัล มินนิทส์ ทอล์คกิ่ง ทูเกธ'เธอะ อิน เดอะ โฮเทล ลอบ'บี
พวกเราได้ใช้เวลาสองสามนาทีพูดคุยกันที่ล็อบบี้ในโรงแรม

Jill has spent a few days preparing the data for job interview.
จิล แฮส สเป็นทฺ อะ ฟิว เดย์ส พรีแพรริ่ง เดอะ ดาต้า ฟอร์ จอบ อิน'เทอวิว
จิลได้ใช้เวลาสองสามวันเตรียมข้อมูลสำหรับการสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ

Niphaporn has spent her holiday with her family in Nakhon Ratchasima.
นิภาพร แฮส สเป็นทฺ เฮอร์ ฮอลิเดย์ วิท เฮอร์ แฟมิลี่ อิน นครราชสีมา
นิภาพรได้ใช้วัดหยุดกับครอบครัวที่นครราชสีมา


 👉 ตัวอย่างประโยครูป Present Perfect Continuous Tense : ปัจจุบันกาลต่อเนื่องสมบูรณ์


โครงสร้างประโยค:

Subject + has / have + been + V-ing + …
ประธาน + has / have + been + กริยา-ing + …


He has been spending a lot of time learning English speaking in the U.S.
ฮี แฮส บีน สเป็นดิ่ง อะ ล็อท ออฟ ไทม์ เลิร์น อิงลิช สพิค'คิง อิน เดอะ ยูเอส
เขาใช้เวลามากเรียนพูดภาษาอังกฤษในอเมริกา

She has been spending much time in Paris.
ชี แฮส บีน สเป็นดิ่ง มัช ไทม์ อิน แพรีส
หล่อนใช้เวลามากในกรุงปารีส

It has been spending a few hours in the hospital.
อิท แฮส บีน สเป็นดิ่ง อะ ฟิว เอาร์ อิน เดอะ ฮอส'พิเทิล
มันใช้เวลาสองสามชั่วโมงในโรงพยาบาล

I have been spending much time posting my blog.
ไอ แฮฟว์ บีน สเป็นดิ่ง มัช ไทม์ โพสติ่ง มาย บล็อก
ฉันใช้เวลามากเขียนบล็อก

You have been spending plenty of time watching the series on TV.
ยู แฮฟว์ บีน สเป็นดิ่ง เพลน'ที ออฟ ไทม์ วอทชิ่ง เดอะ ซีรี่ ออน ทีวี
ท่านใช้เวลามากดูละครทีวี

They have been spending some time with their kids in the school.
เธ แฮฟว์ บีน สเป็นดิ่ง ซัม ไทม์ วิท แธร์ คิดส อิน เดอะ สคูล
พวกเขาใช้เวลาบ้างกับเด็กๆในโรงเรียน

We have been spending several minutes talking together in the hotel lobby.
วี แฮฟว์ บีน สเป็นดิ่ง เซเวอรัล มินนิทส์ ทอล์คกิ่ง ทูเกธ'เธอะ อิน เดอะ โฮเทล ลอบ'บี
พวกเราใช้เวลาสองสามนาทีพูดคุยกันที่ล็อบบี้ในโรงแรม

Jill has been spending a few days preparing the data for job interview.
จิล แฮส บีน สเป็นดิ่ง อะ ฟิว เดย์ส พรีแพรริ่ง เดอะ ดาต้า ฟอร์ จอบ อิน'เทอวิว
จิลใช้เวลาสองสามวันเตรียมข้อมูลสำหรับการสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ

Niphaporn has been spending her holiday with her family in Nakhon Ratchasima.
นิภาพร แฮส บีน สเป็นดิ่ง เฮอร์ ฮอลิเดย์ วิท เฮอร์ แฟมิลี่ อิน นครราชสีมา
นิภาพรใช้วัดหยุดกับครอบครัวที่นครราชสีมา


 👉 ตัวอย่างประโยครูป Past Simple Tense : อดีตกาล


โครงสร้างประโยค:

Subject + V.2
ประธาน + กริยาช่อง2(past)

He spent a lot of time learning English speaking in the U.S.
ฮี สเป็นทฺ อะ ล็อท ออฟ ไทม์ เลิร์น อิงลิช สพิค'คิง อิน เดอะ ยูเอส
เขาใช้เวลามากเรียนพูดภาษาอังกฤษในอเมริกา

She spent much time in Paris.
ชี สเป็นทฺ มัช ไทม์ อิน แพรีส
หล่อนใช้เวลามากในกรุงปารีส

It spent a few hours in the hospital.
อิท สเป็นทฺ อะ ฟิว เอาร์ อิน เดอะ ฮอส'พิเทิล
มันใช้เวลาสองสามชั่วโมงในโรงพยาบาล

I spent much time posting my blog.
ไอ สเป็นทฺ มัช ไทม์ โพสติ่ง มาย บล็อก
ฉันใช้เวลามากเขียนบล็อก

You spent plenty of time watching the series on TV.
ยู สเป็นทฺ เพลน'ที ออฟ ไทม์ วอทชิ่ง เดอะ ซีรี่ ออน ทีวี
ท่านใช้เวลามากดูละครทีวี

They spent some time with their kids in the school.
เธ สเป็นทฺ ซัม ไทม์ วิท แธร์ คิดส อิน เดอะ สคูล
พวกเขาใช้เวลาบ้างกับเด็กๆในโรงเรียน

We spent several minutes talking together in the hotel lobby.
วี สเป็นทฺ เซเวอรัล มินนิทส์ ทอล์คกิ่ง ทูเกธ'เธอะ อิน เดอะ โฮเทล ลอบ'บี
พวกเราใช้เวลาสองสามนาทีพูดคุยกันที่ล็อบบี้ในโรงแรม

Jill spent a few days preparing the data for job interview.
จิล สเป็นทฺ อะ ฟิว เดย์ส พรีแพรริ่ง เดอะ ดาต้า ฟอร์ จอบ อิน'เทอวิว
จิลใช้เวลาสองสามวันเตรียมข้อมูลสำหรับการสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ

Niphaporn spent her holiday with her family in Nakhon Ratchasima.
นิภาพร สเป็นทฺ เฮอร์ ฮอลิเดย์ วิท เฮอร์ แฟมิลี่ อิน นครราชสีมา
นิภาพรใช้วัดหยุดกับครอบครัวที่นครราชสีมา


 👉 ตัวอย่างประโยครูป Past Continuous Tense : อดีตกาลต่อเนื่อง


โครงสร้างประโยค:

Subject + was / were / + V-ing + …
ประธาน + was / were / + กริยา-ing + …

He was spending a lot of time learning English speaking in the U.S.
ฮี วอส สเป็นดิ่ง อะ ล็อท ออฟ ไทม์ เลิร์น อิงลิช สพิค'คิง อิน เดอะ ยูเอส
เขากำลังใช้เวลามากเรียนพูดภาษาอังกฤษในอเมริกา

She was spending much time in Paris.
ชี วอส สเป็นดิ่ง มัช ไทม์ อิน แพรีส
หล่อนกำลังใช้เวลามากในกรุงปารีส

It was spending a few hours in the hospital .
อิท วอส สเป็นดิ่ง อะ ฟิว เอาร์ อิน เดอะ ฮอส'พิเทิล
มันกำลังใช้เวลาสองสามชั่วโมงในโรงพยาบาล

I were spending much time posting my blog .
ไอ เวอร์ สเป็นดิ่ง มัช ไทม์ โพสติ่ง มาย บล็อก
ฉันกำลังใช้เวลามากเขียนบล็อก

You were spending plenty of time watching the series on TV
ยู เวอร์ สเป็นดิ่ง เพลน'ที ออฟ ไทม์ วอทชิ่ง เดอะ ซีรี่ ออน ทีวี
ท่านกำลังใช้เวลามากดูละครทีวี

They were spending some time with their kids in the school.
เธ เวอร์ สเป็นดิ่ง ซัม ไทม์ วิท แธร์ คิดส อิน เดอะ สคูล
พวกกำลังเขาใช้เวลาบ้างกับเด็กๆในโรงเรียน

We were spending several minutes talking together in the hotel lobby.
วี เวอร์ สเป็นดิ่ง เซเวอรัล มินนิทส์ ทอล์คกิ่ง ทูเกธ'เธอะ อิน เดอะ โฮเทล ลอบ'บี
พวกเรากำลังใช้เวลาสองสามนาทีพูดคุยกันที่ล็อบบี้ในโรงแรม

Jill was spending a few days preparing the data for job interview.
จิล วอส สเป็นดิ่ง อะ ฟิว เดย์ส พรีแพรริ่ง เดอะ ดาต้า ฟอร์ จอบ อิน'เทอวิว
จิลกำลังใช้เวลาสองสามวันเตรียมข้อมูลสำหรับการสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ

Niphaporn was spending her holiday with her family in Nakhon Ratchasima.
นิภาพร วอส สเป็นดิ่ง เฮอร์ ฮอลิเดย์ วิท เฮอร์ แฟมิลี่ อิน นครราชสีมา
นิภาพรกำลังใช้วัดหยุดกับครอบครัวที่นครราชสีมา


 👉 ตัวอย่างประโยครูป Past Perfect Tense : อดีตกาลสมบูรณ์


โครงสร้างประโยค:

Subject + had + V.3 + …
ประธาน + had + กริยาช่อง3(part participle) + …


He had spent a lot of time learning English speaking in the U.S.
ฮี แฮด สเป็นทฺ อะ ล็อท ออฟ ไทม์ เลิร์น อิงลิช สพิค'คิง อิน เดอะ ยูเอส
เขาได้ใช้เวลามากเรียนพูดภาษาอังกฤษในอเมริกา

She had spent much time in Paris.
ชี แฮด สเป็นทฺ มัช ไทม์ อิน แพรีส
หล่อนได้ใช้เวลามากในกรุงปารีส

It had spent a few hours in the hospital.
อิท แฮด สเป็นทฺ อะ ฟิว เอาร์ อิน เดอะ ฮอส'พิเทิล
มันได้ใช้เวลาสองสามชั่วโมงในโรงพยาบาล

I had spent much time posting my blog.
ไอ แฮด สเป็นทฺ มัช ไทม์ โพสติ่ง มาย บล็อก
ฉันได้ใช้เวลามากเขียนบล็อก

You had spent plenty of time watching the series on TV.
ยู แฮด สเป็นทฺ เพลน'ที ออฟ ไทม์ วอทชิ่ง เดอะ ซีรี่ ออน ทีวี
ท่านได้ใช้เวลามากดูละครทีวี

They had spent some time with their kids in the school.
เธ แฮด สเป็นทฺ ซัม ไทม์ วิท แธร์ คิดส อิน เดอะ สคูล
พวกเขาได้ใช้เวลาบ้างกับเด็กๆในโรงเรียน

We had spent several minutes talking together in the hotel lobby.
วี แฮด สเป็นทฺ เซเวอรัล มินนิทส์ ทอล์คกิ่ง ทูเกธ'เธอะ อิน เดอะ โฮเทล ลอบ'บี
พวกเราได้ใช้เวลาสองสามนาทีพูดคุยกันที่ล็อบบี้ในโรงแรม

Jill had spent a few days preparing the data for job interview.
จิล แฮด สเป็นทฺ อะ ฟิว เดย์ส พรีแพรริ่ง เดอะ ดาต้า ฟอร์ จอบ อิน'เทอวิว
จิลได้ใช้เวลาสองสามวันเตรียมข้อมูลสำหรับการสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ

Niphaporn had spent her holiday with her family in Nakhon Ratchasima.
นิภาพร แฮด สเป็นทฺ เฮอร์ ฮอลิเดย์ วิท เฮอร์ แฟมิลี่ อิน นครราชสีมา
นิภาพรได้ใช้วัดหยุดกับครอบครัวที่นครราชสีมา


 👉 ตัวอย่างประโยครูป Past Perfect Continuous Tense : อดีตกาลสมบูรณ์ต่อเนื่อง

โครงสร้างประโยค:

Subject + had + been + V-ing + …
ประธาน + had + been + กริยา-ing + …

He had been spending a lot of time learning English speaking in the U.S.
ฮี แฮด บีน สเป็นดิ่ง อะ ล็อท ออฟ ไทม์ เลิร์น อิงลิช สพิค'คิง อิน เดอะ ยูเอส
เขาใช้เวลามากเรียนพูดภาษาอังกฤษในอเมริกา

She had been spending much time in Paris.
ชี แฮด บีน สเป็นดิ่ง มัช ไทม์ อิน แพรีส
หล่อนใช้เวลามากในกรุงปารีส

It had been spending a few hours in the hospital.
อิท แฮด บีน สเป็นดิ่ง อะ ฟิว เอาร์ อิน เดอะ ฮอส'พิเทิล
มันใช้เวลาสองสามชั่วโมงในโรงพยาบาล

I had been spending much time posting my blog.
ไอ แฮด บีน สเป็นดิ่ง มัช ไทม์ โพสติ่ง มาย บล็อก
ฉันใช้เวลามากเขียนบล็อก

You had been spending plenty of time watching the series on TV.
ยู แฮด บีน สเป็นดิ่ง เพลน'ที ออฟ ไทม์ วอทชิ่ง เดอะ ซีรี่ ออน ทีวี
ท่านใช้เวลามากดูละครทีวี

They had been spending some time with their kids in the school.
เธ แฮด บีน สเป็นดิ่ง ซัม ไทม์ วิท แธร์ คิดส อิน เดอะ สคูล
พวกเขาใช้เวลาบ้างกับเด็กๆในโรงเรียน

We had been spending several minutes talking together in the hotel lobby.
วี แฮด บีน สเป็นดิ่ง เซเวอรัล มินนิทส์ ทอล์คกิ่ง ทูเกธ'เธอะ อิน เดอะ โฮเทล ลอบ'บี
พวกเราใช้เวลาสองสามนาทีพูดคุยกันที่ล็อบบี้ในโรงแรม

Jill had been spending a few days preparing the data for job interview.
จิล แฮด บีน สเป็นดิ่ง อะ ฟิว เดย์ส พรีแพรริ่ง เดอะ ดาต้า ฟอร์ จอบ อิน'เทอวิว
จิลใช้เวลาสองสามวันเตรียมข้อมูลสำหรับการสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ

Niphaporn had been spending her holiday with her family in Nakhon Ratchasima.
นิภาพร แฮด บีน สเป็นดิ่ง เฮอร์ ฮอลิเดย์ วิท เฮอร์ แฟมิลี่ อิน นครราชสีมา
นิภาพรใช้วัดหยุดกับครอบครัวที่นครราชสีมา


 👉 ตัวอย่างประโยครูป Future Tense : อนาคตกาล


โครงสร้างประโยค:

Subject+will / shall+V.1 หรือ Subject+is / am / are+going+to+V.1
ประธาน+will / shall+V.1 หรือ ประธาน+is / am / are+going+to+V.1

He will spend a lot of time learning English speaking in the U.S.
ฮี วิล สเป็นดฺ อะ ล็อท ออฟ ไทม์ เลิร์น อิงลิช สพิค'คิง อิน เดอะ ยูเอส
เขาจะใช้เวลามากเรียนพูดภาษาอังกฤษในอเมริกา

She will spend much time in Paris .
ชี วิล สเป็นดฺ มัช ไทม์ อิน แพรีส
หล่อนจะใช้เวลามากในกรุงปารีส

It will spend a few hours in the hospital .
อิท วิล สเป็นดฺ อะ ฟิว เอาร์ อิน เดอะ ฮอส'พิเทิล
มันจะใช้เวลาสองสามชั่วโมงในโรงพยาบาล

I will spend much time posting my blog .
ไอ วิล สเป็นดฺ มัช ไทม์ โพสติ่ง มาย บล็อก
ฉันจะใช้เวลามากเขียนบล็อก

You will spend plenty of time watching the series on TV
ยู วิล สเป็นดฺ เพลน'ที ออฟ ไทม์ วอทชิ่ง เดอะ ซีรี่ ออน ทีวี
ท่านจะใช้เวลามากดูละครทีวี

They will spend some time with their kids in the school .
เธ วิล สเป็นดฺ ซัม ไทม์ วิท แธร์ คิดส อิน เดอะ สคูล
พวกเขาจะใช้เวลาบ้างกับเด็กๆในโรงเรียน

We will spend several minutes talking together in the hotel lobby .
วี วิล สเป็นดฺ เซเวอรัล มินนิทส์ ทอล์คกิ่ง ทูเกธ'เธอะ อิน เดอะ โฮเทล ลอบ'บี
พวกเราจะใช้เวลาสองสามนาทีพูดคุยกันที่ล็อบบี้ในโรงแรม

Jill will spend a few days preparing the data for job interview .
จิล วิล สเป็นดฺ อะ ฟิว เดย์ส พรีแพรริ่ง เดอะ ดาต้า ฟอร์ จอบ อิน'เทอวิว
จิลจะใช้เวลาสองสามวันเตรียมข้อมูลสำหรับการสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ

Niphaporn will spend her holiday with her family in Nakhon Ratchasima
นิภาพร วิล สเป็นดฺ เฮอร์ ฮอลิเดย์ วิท เฮอร์ แฟมิลี่ อิน นครราชสีมา
นิภาพรจะใช้วัดหยุดกับครอบครัวที่นครราชสีมา


 👉 ตัวอย่างประโยครูป Future Continuous Tense : อนาคตกาลต่อเนื่อง


โครงสร้างประโยค:

Subject + will / shall / + be + V-ing + …
ประธาน + will / shall / + be + กริยา-ing + …


He will be spending a lot of time learning English speaking in the U.S.
ฮี วิล บี สเป็นดิ่ง อะ ล็อท ออฟ ไทม์ เลิร์น อิงลิช สพิค'คิง อิน เดอะ ยูเอส
เขาจะกำลังใช้เวลามากเรียนพูดภาษาอังกฤษในอเมริกา

She will be spending much time in Paris .
ชี วิล บี สเป็นดิ่ง มัช ไทม์ อิน แพรีส
หล่อนจะกำลังใช้เวลามากในกรุงปารีส

It will be spending a few hours in the hospital .
อิท วิล บี สเป็นดิ่ง อะ ฟิว เอาร์ อิน เดอะ ฮอส'พิเทิล
มันจะกำลังใช้เวลาสองสามชั่วโมงในโรงพยาบาล

I will be spending much time posting my blog .
ไอ วิล บี สเป็นดิ่ง มัช ไทม์ โพสติ่ง มาย บล็อก
ฉันจะกำลังใช้เวลามากเขียนบล็อก

You will be spending plenty of time watching the series on TV.
ยู วิล บี สเป็นดิ่ง เพลน'ที ออฟ ไทม์ วอทชิ่ง เดอะ ซีรี่ ออน ทีวี
ท่านจะกำลังใช้เวลามากดูละครทีวี

They will be spending some time with their kids in the school.
เธ วิล บี สเป็นดิ่ง ซัม ไทม์ วิท แธร์ คิดส อิน เดอะ สคูล
พวกเขาจะกำลังใช้เวลาบ้างกับเด็กๆในโรงเรียน

We will be spending several minutes talking together in the hotel lobby .
วี วิล บี สเป็นดิ่ง เซเวอรัล มินนิทส์ ทอล์คกิ่ง ทูเกธ'เธอะ อิน เดอะ โฮเทล ลอบ'บี
พวกเราจะกำลังใช้เวลาสองสามนาทีพูดคุยกันที่ล็อบบี้ในโรงแรม

Jill will be spending a few days preparing the data for job interview.
จิล วิล บี สเป็นดิ่ง อะ ฟิว เดย์ส พรีแพรริ่ง เดอะ ดาต้า ฟอร์ จอบ อิน'เทอวิว
จิลจะกำลังใช้เวลาสองสามวันเตรียมข้อมูลสำหรับการสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ

Niphaporn will be spending her holiday with her family in Nakhon Ratchasima.
นิภาพร วิล บี สเป็นดิ่ง เฮอร์ ฮอลิเดย์ วิท เฮอร์ แฟมิลี่ อิน นครราชสีมา
นิภาพรจะกำลังใช้วัดหยุดกับครอบครัวที่นครราชสีมา


 👉 ตัวอย่างประโยครูป Future Perfect Tense: อนาคตกาลสมบูรณ์


โครงสร้างประโยค:

Subject + will / shall + have + V.3 + …
ประธาน + will / shall + have + กริยาช่อง3(part participle) + …


He will have spent a lot of time learning English speaking in the U.S.
ฮี วิล แฮฟว์ สเป็นทฺ อะ ล็อท ออฟ ไทม์ เลิร์น อิงลิช สพิค'คิง อิน เดอะ ยูเอส
เขาจะได้ใช้เวลามากเรียนพูดภาษาอังกฤษในอเมริกา

She will have spent much time in Paris .
ชี วิล แฮฟว์ สเป็นทฺ มัช ไทม์ อิน แพรีส
หล่อนจะได้ใช้เวลามากในกรุงปารีส

It will have spent a few hours in the hospital .
อิท วิล แฮฟว์ สเป็นทฺ อะ ฟิว เอาร์ อิน เดอะ ฮอส'พิเทิล
มันจะได้ใช้เวลาสองสามชั่วโมงในโรงพยาบาล

I will have spent much time posting my blog .
ไอ วิล แฮฟว์ สเป็นทฺ มัช ไทม์ โพสติ่ง มาย บล็อก
ฉันจะได้ใช้เวลามากเขียนบล็อก

You will have spent plenty of time watching the series on TV
ยู วิล แฮฟว์ สเป็นทฺ เพลน'ที ออฟ ไทม์ วอทชิ่ง เดอะ ซีรี่ ออน ทีวี
ท่านจะได้ใช้เวลามากดูละครทีวี

They will have spent some time with their kids in the school .
เธ วิล แฮฟว์ สเป็นทฺ ซัม ไทม์ วิท แธร์ คิดส อิน เดอะ สคูล
พวกเขาจะได้ใช้เวลาบ้างกับเด็กๆในโรงเรียน

We will have spent several minutes talking together in the hotel lobby .
วี วิล แฮฟว์ สเป็นทฺ เซเวอรัล มินนิทส์ ทอล์คกิ่ง ทูเกธ'เธอะ อิน เดอะ โฮเทล ลอบ'บี
พวกเราจะได้ใช้เวลาสองสามนาทีพูดคุยกันที่ล็อบบี้ในโรงแรม

Jill will have spent a few days preparing the data for job interview .
จิล วิล แฮฟว์ สเป็นทฺ อะ ฟิว เดย์ส พรีแพรริ่ง เดอะ ดาต้า ฟอร์ จอบ อิน'เทอวิว
จิลจะได้ใช้เวลาสองสามวันเตรียมข้อมูลสำหรับการสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ

Niphaporn will have spent her holiday with her family in Nakhon Ratchasima
นิภาพร วิล แฮฟว์ สเป็นทฺ เฮอร์ ฮอลิเดย์ วิท เฮอร์ แฟมิลี่ อิน นครราชสีมา
นิภาพรจะได้ใช้วัดหยุดกับครอบครัวที่นครราชสีมา


 👉 ตัวอย่างประโยครูป Future Perfect Continuous Tense: อนาคตกาลสมบูรณ์ต่อเนื่อง


โครงสร้างประโยค:

Subject + will / shall + have + been + V-ing + …
ประธาน+ will / shall + have + been + กริยา-ing + …


He will have been spending a lot of time learning English speaking in the U.S.
ฮี วิล แฮฟว์ บีน สเป็นดิ่ง อะ ล็อท ออฟ ไทม์ เลิร์น อิงลิช สพิค'คิง อิน เดอะ ยูเอส
เขาจะกำลังได้ใช้เวลามากเรียนพูดภาษาอังกฤษในอเมริกา

She will have been spending much time in Paris .
ชี วิล แฮฟว์ บีน สเป็นดิ่ง มัช ไทม์ อิน แพรีส
หล่อนจะกำลังใช้เวลามากในกรุงปารีส

It will have been spending a few hours in the hospital .
อิท วิล แฮฟว์ บีน สเป็นดิ่ง อะ ฟิว เอาร์ อิน เดอะ ฮอส'พิเทิล
มันจะกำลังใช้เวลาสองสามชั่วโมงในโรงพยาบาล

I will have been spending much time posting my blog .
ไอ วิล แฮฟว์ บีน สเป็นดิ่ง มัช ไทม์ โพสติ่ง มาย บล็อก
ฉันจะกำลังใช้เวลามากเขียนบล็อก

You will have been spending plenty of time watching the series on TV
ยู วิล แฮฟว์ บีน สเป็นดิ่ง เพลน'ที ออฟ ไทม์ วอทชิ่ง เดอะ ซีรี่ ออน ทีวี
ท่านจะกำลังใช้เวลามากดูละครทีวี

They will have been spending some time with their kids in the school .
เธ วิล แฮฟว์ บีน สเป็นดิ่ง ซัม ไทม์ วิท แธร์ คิดส อิน เดอะ สคูล
พวกเขาจะกำลังใช้เวลาบ้างกับเด็กๆในโรงเรียน

We will have been spending several minutes talking together in the hotel lobby.
วี วิล แฮฟว์ บีน สเป็นดิ่ง เซเวอรัล มินนิทส์ ทอล์คกิ่ง ทูเกธ'เธอะ อิน เดอะ โฮเทล ลอบ'บี
พวกเราจะกำลังใช้เวลาสองสามนาทีพูดคุยกันที่ล็อบบี้ในโรงแรม

Jill will have been spending a few days preparing the data for job interview.
จิล วิล แฮฟว์ บีน สเป็นดิ่ง อะ ฟิว เดย์ส พรีแพรริ่ง เดอะ ดาต้า ฟอร์ จอบ อิน'เทอวิว
จิลจะกำลังใช้เวลาสองสามวันเตรียมข้อมูลสำหรับการสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ

Niphaporn will have been spending her holiday with her family in Nakhon Ratchasima.
นิภาพร วิล แฮฟว์ บีน สเป็นดิ่ง เฮอร์ ฮอลิเดย์ วิท เฮอร์ แฟมิลี่ อิน นครราชสีมา
นิภาพรจะกำลังใช้วัดหยุดกับครอบครัวที่นครราชสีมา

หวังว่าความรู้เรื่อง tense ต่างๆพร้อมตัวอย่างประกอบด้วย คงจะมีประโยชน์ต่อท่านมากพอควรนะครับ

แล้วพบกันใหม่ในบทความอื่นๆต่อๆไปครับ อย่าลืมคอยติดตามให้กำลังใจกันนะครับ


หวัดดี

Thanks for reading.

Posted by: Michael LengI've known, then I've grown.

See more articles:

Comments

Popular posts from this blog

Present Simple Tense: ปัจจุบันกาล โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ+ประโยคตัวอย่าง | English 12 Tenses

Present Perfect Tense: ปัจจุบันกาลสมบูรณ์ (โครงสร้างประโยคและตัวอย่างประกอบ) | ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

Present Continuous Tense: ปัจจุบันกาลต่อเนื่อง (โครงสร้างรูปประโยคภาษาอังกฤษและตัวอย่างประกอบ) | English12tenses