คำศัพท์*ใช้เวลา*ภาษาอังกฤษในรูปประโยคทั้ง 12 Tenses โครงสร้างและตัวอย่างที่เหมาะกับคนไทยใช้ได้จริง

กาล(Tense) เป็นหัวใจหลักในการเรียน การเขียนภาษา การแปลภาษาอังกฤษเป็นอย่างมาก ตัวอย่างการใช้คำศัพท์ ⏩การใช้เวลา(Spend Time)⏪ ในการแต่งประโยคต่างๆจนครบทั้ง 12 Tenses(กาลทั้ง 12 รูป) 


ตัวอย่างการใช้คำศัพท์ Spend Time(ใช้เวลา) ในรูปประโยคทั้ง 12 Tenses

ตัวอย่างประโยครูป Present Tense : ปัจจุบันกาล

โครงสร้างประโยค:
Subject + V.1 (-s,-es) + …
ประธาน + กริยาช่อง1 (เติม-s,-es) + …

He spends a lot of time learning English speaking in the U.S.
ฮี สเป็นดฺส อะ ล็อท ออฟ ไทม์ เลิร์น อิงลิช สพิค'คิง อิน เดอะ ยูเอส
เขาใช้เวลามากเรียนพูดภาษาอังกฤษในอเมริกา

She spends much time in Paris.
ชี สเป็นดฺส มัช ไทม์ อิน แพรีส
หล่อนใช้เวลามากในกรุงปารีส

It spends a few hours in the hospital.
อิท สเป็นดฺส อะ ฟิว เอาร์ อิน เดอะ ฮอส'พิเทิล
มันใช้เวลาสองสามชั่วโมงในโรงพยาบาล

I spend much time posting my blog.
ไอ สเป็นดฺ มัช ไทม์ โพสติ่ง มาย บล็อก
ฉันใช้เวลามากเขียนบล็อก

You spend plenty of time watching the series on TV.
ยู สเป็นดฺ เพลน'ที ออฟ ไทม์ วอทชิ่ง เดอะ ซีรี่ ออน ทีวี
ท่านใช้เวลามากดูละครทีวี

They spend some time with their kids in the school.
เธ สเป็นดฺ ซัม ไทม์ วิท แธร์ คิดส อิน เดอะ สคูล
พวกเขาใช้เวลาบ้างกับเด็กๆในโรงเรียน

We spend several minutes talking together in the hotel lobby.
วี สเป็นดฺ เซเวอรัล มินนิทส์ ทอล์คกิ่ง ทูเกธ'เธอะ อิน เดอะ โฮเทล ลอบ'บี
พวกเราใช้เวลาสองสามนาทีพูดคุยกันที่ล็อบบี้ในโรงแรม

Jill spends a few days preparing the data for job interview.
จิล สเป็นดฺส อะ ฟิว เดย์ส พรีแพรริ่ง เดอะ ดาต้า ฟอร์ จอบ อิน'เทอวิว
จิลใช้เวลาสองสามวันเตรียมข้อมูลสำหรับการสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ

Niphaporn spends her holiday with her family in Nakorn Rachasima.
นิภาพร สเป็นดฺส เฮอร์ ฮอลิเดย์ วิท เฮอร์ แฟมิลี่ อิน
นิภาพรใช้วัดหยุดกับครอบครัวที่นครราชสีมา

ตัวอย่างประโยครูป Present Continuous Tense : ปัจจุบันกาลต่อเนื่อง

โครงสร้างประโยค:

Subject + is / am / are + V-ing + …
ประธาน + is / am / are + กริยา-ing + …

He is spending a lot of time learning English speaking in the U.S.
ฮี อิส สเป็นดิ่ง อะ ล็อท ออฟ ไทม์ เลิร์น อิงลิช สพิค'คิง อิน เดอะ ยูเอส
เขากำลังใช้เวลามากเรียนพูดภาษาอังกฤษในอเมริกา

She is spending much time in Paris .
ชี อิส สเป็นดิ่ง มัช ไทม์ อิน แพรีส
หล่อนกำลังใช้เวลามากในกรุงปารีส

It is spending a few hours in the hospital .
อิท อิส สเป็นดิ่ง อะ ฟิว เอาร์ อิน เดอะ ฮอส'พิเทิล
มันกำลังใช้เวลาสองสามชั่วโมงในโรงพยาบาล

I am spending much time posting my blog .
ไอ แอม สเป็นดิ่ง มัช ไทม์ โพสติ่ง มาย บล็อก
ฉันกำลังใช้เวลามากเขียนบล็อก

You are spending plenty of time watching the series on TV
ยู อาร์ สเป็นดิ่ง เพลน'ที ออฟ ไทม์ วอทชิ่ง เดอะ ซีรี่ ออน ทีวี
ท่านกำลังใช้เวลามากดูละครทีวี

They are spending some time with their kids in the school .
เธ อาร์ สเป็นดิ่ง ซัม ไทม์ วิท แธร์ คิดส อิน เดอะ สคูล
พวกเขากำลังใช้เวลาบ้างกับเด็กๆในโรงเรียน

We are spending several minutes talking together in the hotel lobby .
วี อาร์ สเป็นดิ่ง เซเวอรัล มินนิทส์ ทอล์คกิ่ง ทูเกธ'เธอะ อิน เดอะ โฮเทล ลอบ'บี
พวกเรากำลังใช้เวลาสองสามนาทีพูดคุยกันที่ล็อบบี้ในโรงแรม

Jill is spending a few days preparing the data for job interview .
จิล อิส สเป็นดิ่ง อะ ฟิว เดย์ส พรีแพรริ่ง เดอะ ดาต้า ฟอร์ จอบ อิน'เทอวิว
จิลกำลังใช้เวลาสองสามวันเตรียมข้อมูลสำหรับการสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ

Niphaporn is spending her holiday with her family in Nakhon Ratchasima
นิภาพร อิส สเป็นดิ่ง เฮอร์ ฮอลิเดย์ วิท เฮอร์ แฟมิลี่ อิน นครราชสีมา
นิภาพรกำลังใช้วัดหยุดกับครอบครัวที่นครราชสีมา

ตัวอย่างประโยครูป Present Perfect Tense : ปัจจุบันกาลสมบูรณ์

โครงสร้างประโยค:

Subject + has / have + V.3 + …
ประธาน + has / have + กริยาช่อง3(part participle) + …

He has spent a lot of time learning English speaking in the U.S.
ฮี แฮส สเป็นทฺ อะ ล็อท ออฟ ไทม์ เลิร์น อิงลิช สพิค'คิง อิน เดอะ ยูเอส
เขาได้ใช้เวลามากเรียนพูดภาษาอังกฤษในอเมริกา

She has spent much time in Paris .
ชี แฮส สเป็นทฺ มัช ไทม์ อิน แพรีส
หล่อนได้ใช้เวลามากในกรุงปารีส

It has spent a few hours in the hospital.
อิท แฮส สเป็นทฺ อะ ฟิว เอาร์ อิน เดอะ ฮอส'พิเทิล
มันได้ใช้เวลาสองสามชั่วโมงในโรงพยาบาล

I have spent much time posting my blog.
ไอ แฮฟว์ สเป็นทฺ มัช ไทม์ โพสติ่ง มาย บล็อก
ฉันได้ใช้เวลามากเขียนบล็อก

You have spent plenty of time watching the series on TV.
ยู แฮฟว์ สเป็นทฺ เพลน'ที ออฟ ไทม์ วอทชิ่ง เดอะ ซีรี่ ออน ทีวี
ท่านได้ใช้เวลามากดูละครทีวี

They have spent some time with their kids in the school.
เธ แฮฟว์ สเป็นทฺ ซัม ไทม์ วิท แธร์ คิดส อิน เดอะ สคูล
พวกเขาได้ใช้เวลาบ้างกับเด็กๆในโรงเรียน

We have spent several minutes talking together in the hotel lobby.
วี แฮฟว์ สเป็นทฺ เซเวอรัล มินนิทส์ ทอล์คกิ่ง ทูเกธ'เธอะ อิน เดอะ โฮเทล ลอบ'บี
พวกเราได้ใช้เวลาสองสามนาทีพูดคุยกันที่ล็อบบี้ในโรงแรม

Jill has spent a few days preparing the data for job interview.
จิล แฮส สเป็นทฺ อะ ฟิว เดย์ส พรีแพรริ่ง เดอะ ดาต้า ฟอร์ จอบ อิน'เทอวิว
จิลได้ใช้เวลาสองสามวันเตรียมข้อมูลสำหรับการสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ

Niphaporn has spent her holiday with her family in Nakhon Ratchasima.
นิภาพร แฮส สเป็นทฺ เฮอร์ ฮอลิเดย์ วิท เฮอร์ แฟมิลี่ อิน นครราชสีมา
นิภาพรได้ใช้วัดหยุดกับครอบครัวที่นครราชสีมา

English "Present Perfect Continuous Tense" with Structure and Sample of Sentences | ภาษาอังกฤษรูปประโยค(Tense)ปัจจุบันกาลต่อเนื่องสมบูรณ์

"Present Perfect Continuous Tense" เป็นรูปประโยคที่แสดงการกระทำที่เกิดขึ้นแล้วและคงอยู่อย่างต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันและยังคงจะดำเนินการต่อไปอีกในอนาคต(I have been doing, you have been doing, we have been doing, they have been doing, he has been doing, she has been doing, it has been doing...)


เพื่อท่านจะจำชื่อของกาล(Tense)ได้ง่ายขึ้น ทำต้องเข้าใจคำศัพท์ที่เป็นชื่อของเขาเสียก่อนครับ

Present อ่านว่า เพร๊เซินท แปลว่า ปัจจุบัน

Perfect อ่านว่า เพอเฟ็คท แปลว่า สมบูรณ์

Continuous อ่านว่า คอนทินิวอัส แปลว่า ต่อเนื่อง

Tense อ่านว่า เท้นซ์ แปลว่า กาล

Learn English have fun


โครงสร้างรูปประโยค:

   Subject + has/have + been + V.-ing
ประธาน + กริยา has/have been + กริยาหลักเติมท้าย ing

ตัวอย่างรูปประโยค

He has been waiting for her all day long.
ฮี แฮส บีน เวท'ทิง ฟอร์ เฮอร์ ออลล์ เดย์ ลอง
เขารอเธอตลอดทั้งวัน(ปัจจุบันก็ยังรออยู่)

Have you been counting the goats for over night ?
แฮฟว์ ยู บีน เคาทฺติ่ง เดอะ โกทฺส ฟอร์ โอ'เวอะ ไนท์
ท่านนับแพะทั้งคืนเลยหรือ(ตอนนี้ก็ยังนับอยู่)

I haven't been doing my home work since you went bed.
ไอ แฮฟเวินท บีน ดู'อิง มาย โฮม เวิร์ค ซิ้นซ์ ยู เว็นท์ เบด
ฉันไม่ได้ทำการบ้านตั้งแต่คุณเข้านอน(ขณะพูดก็ยังไม่ได้ทำ)


หลักการใช้ How to use:

ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตและยังคงต่อเนื่องมาจนถึงขณะที่พูด ณ ปัจจุบัน และจะยังคงดำเนินต่อไปอีกในเวลาข้างหน้า(อนาคต) ซึ่งจะมีคำศัพท์ที่ใช้เป็นส่วนใหญ่ประกอบอยู่ในประโยคนั้นๆด้วยก็คือคำว่า "Since" และ "For"

ลองมาดูประโยคตัวอย่างการใช้เพิ่มเติมกันครับ

Management team been been meeting since nine o'clock this morning.
แมน'นิจเมินทฺ ทีม บีน บีน มีทติ่ง ซิ้นซ์ ไนนฺ อะคลอค' ธิส มอร์นิ่ง
ทีมผู้บริหารประชุมกันตั้งแต่ 9 โมงเช้า(ปัจจุบันยังไม่เลิกประชุม)


My sister has been travelling to Laos since last month.
มาย ซิสเตอร์ แฮส บีน แทรฟ'เวิลลิ่ง ทู ลาวส ซิ้นซ์ ลาสทฺ มันทฺ
น้องสาวฉันไปเที่ยวประเทศลาวตั้งแต่เดือนที่แล้ว(ยังไม่กลับมา)


"Present Perfect Continuous Tense" ในรูปประโยคบอกเล่า(Affirmative)

He has been studying.
ฮี แฮส บีน สตัดดี้ยิ่ง
เขากำลังเรียนหนังสือ

She has been studying.
ชี แฮส บีน สตัดดี้ยิ่ง
หล่อนกำลังเรียนหนังสือ

It has been studying.
อิท แฮส บีน สตัดดี้ยิ่ง
มันกำลังเรียนหนังสือ

I have been studying.
ไอ แฮส บีน สตัดดี้ยิ่ง
ฉันกำลังเรียนหนังสือ

You have been studying.
ยู แฮส บีน สตัดดี้ยิ่ง
ท่านกำลังเรียนหนังสือ

They have been studying.
เธ แฮฟว์ บีน สตัดดี้ยิ่ง
พวกเขากำลังเรียนหนังสือ

Michael has been studying.
ไมเคิล แฮส บีน สตัดดี้ยิ่ง
ไมเคิลกำลังเรียนหนังสือ

Somchai has been studying.
สมชาย แฮส บีน สตัดดี้ยิ่ง
สมชายกำลังเรียนหนังสือ

Michael and Somchai have been studying.
ไมเคิล แฮฟว์ บีน สตัดดี้ยิ่ง
ไมเคิลและสมชายกำลังเรียนหนังสือ

"Present Perfect Continuous Tense" ในรูปประโยคปฏิเสธ(Negative)

He has not been studying.
ฮี แฮส น็อท บีน สตัดดี้ยิ่ง
เขาไม่ได้กำลังเรียนหนังสือ

She has not been studying.
ชี แฮส น็อท บีน สตัดดี้ยิ่ง
หล่อนไม่ได้กำลังเรียนหนังสือ

It has not been studying.
อิท แฮส น็อท บีน สตัดดี้ยิ่ง
มันไม่ได้กำลังเรียนหนังสือ

I have not been studying.
ไอ แฮส น็อท บีน สตัดดี้ยิ่ง
ฉันไม่ได้กำลังเรียนหนังสือ

You have not been studying.
ยู แฮส น็อท บีน สตัดดี้ยิ่ง
ท่านไม่ได้กำลังเรียนหนังสือ

They have not been studying.
เธ แฮฟว์ น็อท บีน สตัดดี้ยิ่ง
พวกเขาไม่ได้กำลังเรียนหนังสือ

Michael has not been studying.
ไมเคิล แฮส น็อท บีน สตัดดี้ยิ่ง
ไมเคิลไม่ได้กำลังเรียนหนังสือ

Somchai has not been studying.
สมชาย แฮส น็อท บีน สตัดดี้ยิ่ง
สมชายไม่ได้กำลังเรียนหนังสือ

Michael and Somchai have not been studying. 
ไมเคิล แฮฟว์ น็อท บีน สตัดดี้ยิ่ง
ไมเคิลและสมชายไม่ได้กำลังเรียนหนังสือ

"Present Perfect Continuous Tense" ในรูปประโยคคำถาม(Interrogative)

Has he been studying ?
แฮส ฮี บีน สตัดดี้ยิ่ง
เขาได้กำลังเรียนหนังสืออยู่หรือ

Has she been studying ?
แฮส ชี บีน สตัดดี้ยิ่ง
หล่อนกำลังเรียนหนังสืออยู่หรือ

Has it been studying ?
แฮส อิท บีน สตัดดี้ยิ่ง
มันกำลังเรียนหนังสืออยู่หรือ

Have I been studying ?
แฮฟว์ ไอ บีน สตัดดี้ยิ่ง
ฉันกำลังเรียนหนังสืออยู่หรือ

Have you been studying ?
แฮฟว์ ยู บีน สตัดดี้ยิ่ง
ท่านกำลังเรียนหนังสืออยู่หรือ

Have they been studying ?
แฮฟว์ เธ บีน สตัดดี้ยิ่ง
พวกเขากำลังเรียนหนังสืออยู่หรือ

Has Michael been studying ?
แฮส ไมเคิล บีน สตัดดี้ยิ่ง
ไมเคิลกำลังเรียนหนังสืออยู่หรือ

Has Somchai been studying ?
แฮส สมชาย บีน สตัดดี้ยิ่ง
สมชายกำลังเรียนหนังสืออยู่หรือ

Have Michael and Somchai been studying ?
แฮฟว์ ไมเคิล บีน สตัดดี้ยิ่ง
ไมเคิลและสมชายกำลังเรียนหนังสืออยู่หรือ

See more articles:

English "Past Continuous Tense" with Structure and Sample of Sentences | ภาษาอังกฤษรูปอดีตกาลต่อเนื่อง

เป็นประโยคที่แสดงการกระทำในอดีตและยังคงดำเนินอยู่ (I was doing, you were doing, we were doing, they were doing, he was doing, she was doing, it was doing...)


หลักการใช้ How to use:

1) ใช้กับเหตุการณ์ 2 อย่างที่เกิดขึ้นไม่พร้อมกันในอดีต กล่าวคือ มีเหตุการณ์ที่ 1 เป็นการณ์ที่ยาวเกิดขึ้นและกำลังดำเนินอยู่ แล้วก็มีเหตุการณ์ที่ 2 ที่เป็นเหตุการณ์สั้นๆเกิดแทรกขึ้นมา

Use the Past Continuous to indicate that a longer action in the past was interrupted. The interruption is usually a shorter action in the Simple Past. Remember this can be a real interruption or just an interruption in time.
ตัวอย่าง

While she was walking along the street she saw an accident.
ไวล์ ชี วอส วอลกิ่งค์ อะลอง' เดอะ สตรีต ชี ซอ แอน แอค' ซิเดินทฺ
ขณะที่หล่อนกำลังข้ามถนน เธอเห็นอุบัติเหตุ

You were reading when he called.
ยู เวอร์ รีด'ดิง เว็น ฮี คอลลด์
เขาโทรมาขณะท่านกำลังอ่านหนังสือ

What were you doing when the movie started ?
วอท เวอร์ ยู ดู'อิง เว็น เดอะ มูฟวี่ สตาร์ทด์
ท่านกำลังทำอะไรอยู่ขณะที่หนังเริ่มฉาย

While he was sitting on the toilet bowl, the snake bite on his penis.
ไวล์ ฮี วอส สิทติ่ง ออน เดอะ ทอยเล็ท โบวล์ เดอะ สเนค ไบทฺ ออน ฮิส พี'นิส
ขณะที่เขากำลังนั่งอยู่บนโถส้วม งูได้กัดเข้าที่อวัยะเพศของเขาPhra Dhammachayo was refusing to meet with DSI officers, while they waited to see the abbot.
พระ ธัมมชะโย วอส รีฟิวซิ่ง ทู มีท วิท ดีเอสไอ ออฟฟิสเซอร์'ส ไวล์ เธ เวทดฺ ทู ซี เดอะ แอบบอท
พระธัมมชะโยปฎิเสธที่จะเข้าพบเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ขณะที่พวกเขารอพบตัวเจ้าอาวาส

2) ใช้กับเหตุการณ์ 2 อย่างที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ หรือกำลังดำเนินอยู่พร้อมกันในเวลาเดียวในอดีต(จบลงแล้ว)

When you use the Past Continuous with two actions in the same sentence, it expresses the idea that both actions were happening at the same time. The actions are parallel.
ตัวอย่าง

My father was cooking while I was doing my homework.
มาย ฟา'เธอะ วอส คุกกิ่ง ไวล์ ไอ วอส ดู'อิง มาย โฮมเวิร์คฺ
พ่อฉันกำลังทำอาหารขณะที่ฉันกำลังทำการบ้าน


While Somsak was listening, Winai was talking on the cellphone.
ไวล์ สมศักดิ์ วอส ลิสซึ่นนิ่ง วินัย วอส ทอล์คกิ่ง ออน เดอะ เซลโฟน
ขณะที่สมศักดิ์กำลังฟัง(เพลง)วินัยก็กำลังคุยโทรศัพท์มือถือ

They were eating barbecue, discussing their plans, and having a great time.
เธ เวอร์ อีท'ทิง บาร์บีคิว ดิสคัส'ซิ่ง แธร์ แพลน'ส แอนด์ แฮฟวิ่ง เอ เกรท ไทม์
พวกเขากำลังกินบาร์บีคิว ปรึกษาแผนต่างๆ และมีควาสุขด้วยกัน

3) ใช้กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่หรือกำลังดำเนินอยู่ ณ เวลาจุดใดจุดหนึ่งในอดีตตามที่ระบุไว้อย่างชัดเจน

Described the longer action as above - no. 1, the Past Continuous is interrupted by a shorter action in the Simple Past. However, you can also use a specific time as an interruption.

ตัวอย่าง


Last night at 7 PM I was doing my homework.
ลาสทฺ ไนท์ แอท เซเว่น พีเอ็ม ไอ วอส ดู'อิง มาย โฮมเวิร์คฺ
เมื่อคืนที่แล้วเวลา 1 ทุ่มฉันกำลังทำการบ้านThe other day at this time they were playing in Japan.
เดอะ อัธ'เธอะ เดย์ แอท ธิส ไทม์ เธ เวอร์ เพลยิ่ง อิน เจแปน
เมื่อวันก่อนเวลาเดียวกันนี้ พวกเขากำลังอยู่ที่ญี่ปุ่น


โครงสร้างประโยค Structure of sentences: