Posts

10 ประโยคตัวอย่าง เปลี่ยนประโยคบอกเล่าเป็นประโยคปฏิเสธ-Present Simple Tense | English12Tenses

Image
พบกับ "การเปลี่ยนประโยคบอกเล่าเป็นประโยคปฏิเสธ"...

สวัสดีครับ ผมไมเคิล เล้ง ครับ นักเขียนบล็อกและ YouTuber เกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษให้คนไทย สอนภาษาไทยให้กับฝรั่ง สอน Tip เอ็กเซลให้กับคนทำงาน และเขียนเรื่องราวอื่นๆอีกมากมายนับร้อยให้กับผู้สนใจทั่วไปครับ

ในส่วนของวันนี้นั้น ผมจะสอนเกี่ยวกับการเปลี่ยนรูปโครงสร้างประโยคของ Present Simple Tense จากประโยคบอกเล่าเป็นประโยคปฏิเสธครับ

สิ่งที่คาดว่าเพื่อนๆจะได้รับในหลังจากอ่านบทความนี้แล้วเสร็จคือ

รู้หลักการสร้างประโยคปฏิเสธ(Negative sentence)รู้วิธีการใช้กริยาช่วย(Verb to do)สำหรับประโยคปฏิเสธ(Negative sentence)
ช่วงท้ายจะมีประโยคเฉลย ก่อนดูประโยคเฉลย เพื่อนๆลองตอบข้อสอบดูก่อนนะครับ จะได้รู้ว่าก่อนและหลังที่เรียนบทเรียนการเปลี่ยนรูปโครงสร้างประโยคของ Present Simple Tense จากประโยคบอกเล่าเป็นประโยคปฏิเสธ ในวันนี้แล้ว เพื่อนๆจะเข้าใจภาษาอังกฤษมากขึ้นมากน้อยเพียงใดครับ

พร้อมแล้วนะครับ เราไปกันเลย


จงเปลี่ยนประโยค Present Simple Tense จากบอกเล่าเป็นประโยคปฏิเสธจำนวน 10 ข้อ


Tom plays tennis on Monday.
ทอม เพล'ส เทนนิส ออน มันเดย์
ทอมเล…

10 ข้อเฉลยเปลี่ยนประโยคบอกเล่าเป็นคำถาม-Present Simple Tense | English 12 Tenses: ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

Image
"เปลี่ยนประโยคบอกเล่าเป็นคำถาม"...

สวัสดีครับ ผม ไมเคิล เล้ง ครับ นักเขียนบล็อกและ YouTuber สอนภาษาอังกฤษ สอนภาษาไทย เอ็กเซล ฯ

วันนี้ผมจะสอนการเปลี่ยนรูป Present Simple Tense จากประโยคบอกเล่าไปเป็นประโยคคำถามครับ

ก่อนอื่น เรามาดูประโยคโจทย์กันก่อนครับ

หลังจากที่เพื่อนๆอ่านบทเรียนวันนี้ จะได้ความรู้ในการใช้คำศัพท์ต่างๆเปลี่ยนรูปบอกเล่า(Affirmative sentence)ไปเป็นคำถาม(Interrogative sentence)

และเหมือนเดิมครับเพื่อนๆ ก่อนไปดูคำเฉลยด้านล่าง เพื่อนลองทดสอบทำด้วยตัวเองก่อนนะครับ จะคิดคำตอบไว้ในใจหรือว่าจะจดใส่กระดาษไว้ก่อนก็ได้ครับ

เมื่อทำครบ 10 ข้อแล้วก็ลองดูประโยคเฉลยได้เลย!!!


จงเปลี่ยนประโยคบอกเล่าเป็นคำถามจำนวน 10 ข้อ


Tom plays tennis on Monday.
ทอม เพล'ส เทนนิส ออน มันเดย์
ทอมเล่นเทนนิสวันจันทร์

I usually go to bed about midnight.
ไอ ยูสชวลลี โก'ส ทู เบด อะเบาทฺ' มิด'ไนทฺ
ฉันเข้านอนเวลาประมาณเที่ยงคืน

It rains a lot here every July.
อิท เรน'ส อะ ลอต เฮียร์ เอฟว'รี จูไลย์
ที่นี่ฝนตกมากเดือนกรกฎาคม

Ask him what he wants.
อาสค์ ฮิม วอท ฮี ว้อนท'ส

10 เฉลยคำถาม Present Simple Tense โดยไมเคิล เล้ง | English 12 Tenses: ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

Image
ติดตาม "ถาม-ตอบ-ผลคะแนน" ประโยค Present Simple Tense...

สวัสดีครับ ผม ไมเคิล เล้ง ครับ วันนี้ผมได้นำคำถามพร้อมคำเฉลยภาษาอังกฤษมาเขียนให้เพื่อนๆที่ชื่นชอบภาษาอังกฤษดัง High light นี้ครับ


👌 Iusually…(go) to bed about midnight.
👌 You …(wash) your hands before meal?
👌 คำถาม-เฉลย

ครับ วันนี้เราจะมาลองทดสอบความรู้เรื่องกาล(Tense)กันสักนิดครับ ผมได้ออกแบบคำถามไว้จำนวน 10 ข้อตามด้านล่าง

เพื่อนๆลองทดสอบตอบไว้ในใจก่อนนะครับ หลังจากที่แน่ใจในคำตอบแล้ว เพื่อนๆก็เลื่อนไปดูเฉลยกันสิครับว่าเพื่อนๆทำได้กี่เปอรเ์ซ็นต์ กี่ข้อกันครับ 
ถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยครับ

จงแต่งประโยคต่อไปนี้เป็นรูป Present Tense จำนวน 10 ข้อ

Tom …(plays) tennis on Monday.
ทอม เพล'ส เทนนิส ออน มันเดย์
ทอมเล่นเทนนิสวันจันทร์


I usually …(goe) to bed about midnight.
ไอ ยูสชวลลี โก'ส ทู เบด อะเบาทฺ' มิด'ไนทฺ
ฉันเข้านอนเวลาประมาณเที่ยงคืน


It … (rain) a lot here every July.
อิท เรน'ส อะ ลอต เฮียร์ เอฟว'รี จูไลย์
ที่นี่ฝนตกมากเดือนกรกฎาคม


Ask him what he … (want).
อาสค์ ฮิม วอท ฮี ว้อนท'ส
ถามเขาดูว่…

Using Verb "Walk" In Present Simple Tense(เรียนการใช้คำ Walk ในรูปประโยคปัจจุบันกาล) | English 12 Tenses

Image
"Walk" แต่งเป็นประโยค Present Simple ยังไง พร้อมแสดงตัวอย่าง

สวัสดีครับ ผม ไมเคิล เล้ง ครับ วันนี้ผมจะนำความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษมาฝากเพื่อนๆดัง ตัวอย่างที่ High light ด้านล่างนี้ครับ

👌 โครงสร้างประโยคปัจจุบันกาล (Present Simple Tense)
👌 ตัวอย่างประโยค 3 ประเภทคือ บอกเล่า ปฏิเสธ และประโยคคำถาม
👌 ช่วง "Ezy Quiz" ถามก่อน-ตอบทีหลัง
ช่วง "Ezy Quiz?" no. 1 ประโยคต่อไปนี้สามารถแต่งเป็นประโยคคำถามได้อย่างไร

I walk to school for 3 kilometers.

ฉันเดินไปโรงเรียน 3 กิโลเมตร

Structure of present simple : โครงสร้างประโยค ปัจจุบันกาลPositive : ประโยคบอกเล่าSubject : ประธานVerb 1 : กริยา (ประธานเอกพจน์เติม s)Compliment (ส่วนขยาย)


I walk to school.
ไอ วอล์ค ทู สคูล
ฉันเดินไปโรงเรียน


You walk to school.
ยู วอล์ค ทู สคูล
ท่านเดินไปโรงเรียน


He walks to school.
ฮี ทู สคูล
เขาเดินไปโรงเรียน


She walks to school.
ชี ทู สคูล
หล่อนเดินไปโรงเรียน


It walks to school.
อิท ทู สคูล
มันเดินไปโรงเรียน


We walk to school.
วี วอล์ค ทู สคูล
พวกเราเดินไปโรงเรียน


They walk to school.
เธ วอล์ค ทู …